Kerly Jaramillo Gualoto - Emotional Paycheck - Salario Emocional

Kerly Jaramillo Gualoto

Embajador del Salario Emocional

  • Guayaquil - Ecuador
Embajador Salario Emocional Nivel I
0